Escola homologada per la Direcció General de la Marina Mercant i la Generalitat


Des de l'any 1990, la primera i fins a la data l'única implementada oficialment a Sant Cugat del Vallès i Sant Feliu de Guíxols


Ubicats al Vallès Occidental per poder satisfer les necessitats nàutiques dins de les poblacions de Sant Cugat, Rubí, Cerdanyola, Valldoreix, la Floresta, Terrassa i Sabadell. Dirigida per Manuel Lobera Martínez, capità de la Marina Mercant amb 30 anys d'experiència en el mar.

L'any 1998, arran del nou pla d'estudis, s'incorporen les pràctiques de navegació en els títols nàutics d'esbarjo. El vaixell escola BALOO és un dels vaixells pioners en formar bons navegants.

Després de 17 anys amb la mateixa imatge, per actualitzar-nos hem canviat el logotip,
i donem continuïtat a l'empresa posant en marxa L'Escola Nàutica Sant Feliu ubicada a Sant Feliu de Guíxols.


Oferim als alumnes interessats a aprendre a navegar amb nosaltres:

  • Cursos impartits per Capitans de la Marina Mercant, sent el mateix professor qui imparteix les classes teòriques i les pràctiques optimitzant els resultats en la docència.
  • Atenció individualitzada
  • Cursos d'esbarjo de durada trimestral, per aprendre totes les eines i coneixements necessaris per a llançar-se a navegar i aprovar l'examen amb èxit.

Escola Nàutica Sant Cugat

Avinguda del Pla del Vinyet, 9, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

936 746 765

619 731 588

Escola Nàutica Sant Feliu de Guíxols

Carrer de la Indústria, 30, 17220 Sant Feliu de Guíxols, Girona

972 324 650

619 731 588