Títols i atribucions

Patrón de navegación básica

Llicència de navegació

Les atribucions bàsiques permeten al govern d'embarcacions d'esbarjo a motor fins a 6 metres d'eslora, amb la potència adequada a aquesta eslora, sempre que l'embarcació no s'allunyi més de dues milles, en qualsevol direcció, marina o lloc d'abric i la navegació sigui diürna.

Titulines y motos acuaticas

Llicència de motos aquàtiques

La llicència autoritza a fer servir fins a 6 metres d'eslora.

Patrón de navegación básica

Patró de navegació bàsica

Govern d'embarcacions d'esbarjo de fins a 8 m d'eslora si són de vela i de fins a 6 metres d'eslora si són de motor, amb la potència de motor adequada a aquesta, en la qual l'embarcació no s'allunyi més de 5millas, en qualsevol direcció, d'un abric o platja accessible.

Patrón de embarcaciones de recreo

Patró d'embarcacions d'esbarjo

Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor o motor i vela de fins a 12m d'eslora i potència de motor adequada, per a la navegació que s'efectuï a la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a la mateixa traçada a 12 milles, així com la navegació interinsular en els arxipèlags balear i canari.

Patrón de yate

Patró de iot

Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor o motor i vela de fins a 20m d'eslora i potència de motor adequada, per a la navegació que s'efectuï a la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a la mateixa traçada a 60 milles.

Capitán de yate

Capità de iot

Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor o motor i vela per a la navegació sense cap límit, qualsevol que sigui la potència del motor i les característiques de l'embarcació. No obstant això, les que tinguin una eslora superior a 24 metres s'ajustaran a les normes de seguretat específicament establertes per a les mateixes.

Escola Nàutica Sant Cugat

Avinguda del Pla del Vinyet, 9, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

936 746 765

619 731 588

Escola Nàutica Sant Feliu de Guíxols

Carrer de la Indústria, 30, 17220 Sant Feliu de Guíxols, Girona

972 324 650

619 731 588